Specjalizacja

Kancelaria

SIEDZIBA I KONTAKT

KANCELARIA

Adwokat Karolina Dominika Baniak

W 2012 roku zostałam wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz  Podyplomowych  Studiów Integracji Europejskiej,

SPECJALIZACJA

Kancelaria Adwokacka w Warszawie świadczy usługi z zakresu różnych dziedzin prawa. Prowadzi obsługę klientów zarówno polskich jak i zagranicznych w sprawach cywilnych, w tym rodzinnych i opiekuńczych oraz spadkowych,
w sprawach z zakresu obrotu gospodarczego, spółek prawa handlowego, nabyciem nieruchomości, wynajmem nieruchomości. Kancelaria specjalizuje się w prawie rodzinnym transgranicznym. Kancelaria oferuje świadczenie
usług prawnych w zakresie prowadzenia poszczególnych spraw m.in. w sporach pozasądowych, na etapie postępowania przedprocesowego  i sądowego.

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych w zakresie:

PRAWA CYWILNEGO

PRAWA GOSPODARCZEGO

NIERUCHOMOŚCI

PRAWA RODZINNEGO

(W TYM TRANSGRANICZNEGO)

USŁUGI MEDIACYJNE

Kancelarii został przyznany przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej znak
„Kancelaria Przyjazna Mediacji”. Kancelaria wpisana do Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie.

SIEDZIBA I KONTAKT