KANCELARIA

Adwokat
Karolina Dominika Baniak

W 2012 roku zostałam wpisana na listę adwokatów przy
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Jestem absolwentką
Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim
oraz  Podyplomowych  Studiów Integracji Europejskiej,

WIĘCEJ

SPECJALIZACJA

Kancelaria Adwokacka w Warszawie świadczy usługi z zakresu różnych dziedzin prawa. Prowadzi obsługę klientów zarówno polskich jak i zagranicznych w sprawach cywilnych, w tym rodzinnych i opiekuńczych oraz spadkowych,
w sprawach z zakresu obrotu gospodarczego, spółek prawa handlowego, nabyciem nieruchomości, wynajmem nieruchomości. Kancelaria specjalizuje się w prawie rodzinnym transgranicznym. Kancelaria oferuje świadczenie
usług prawnych w zakresie prowadzenia poszczególnych spraw m.in. w sporach pozasądowych, na etapie postępowania przedprocesowego  i sądowego.


WIĘCEJ

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych w zakresie:

PRAWA CYWILNEGO


WIĘCEJ

PRAWA GOSPODARCZEGO


WIĘCEJ

NIERUCHOMOŚCI


WIĘCEJ

PRAWA RODZINNEGO

(W TYM TRANSGRANICZNEGO)


WIĘCEJ

USŁUGI MEDIACYJNE

Kancelarii został przyznany przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej znak
„Kancelaria Przyjazna Mediacji”. Kancelaria wpisana do Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie.


WIĘCEJ

SIEDZIBA I KONTAKT


WIĘCEJ