.

USŁUGI MEDIACYJNE

Adwokat Karolina Baniak jest mediatorem wpisanym na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego – Praga w Warszawie. Więcej informacji na temat mediacji i prowadzenia mediacji przez Adwokat Karolinę Baniak znajduje się http://baniak-mediacje.com.pl/

Adwokat Karolina Baniak jest mediatorem Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie.

Adwokat Karolina Baniak jest członkiem sieci FEMENTO (zarówno jako mediator i adwokat). Sieć gromadzi mediatorów, notariuszy i prawników w celu wspierania współpracy w dziedzinie transgranicznych konfliktów spadkowych.

Nadto Kancelarii został przyznany przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej znak „Kancelaria Przyjazna Mediacji”.  
Oznacza to m.in. iż prawnicy z Kancelarii posiadają odpowiednią wiedzę na temat mediacji i innych metod polubownego rozwiązywania sporów; w sprawach prowadzonych przez Kancelarię każdorazowo Klient jest informowany o zasadach mediacji oraz o korzyściach z niej płynących.

Specjalizacja: mediacje rodzinne i rozwodowe, mediacje rodzinne i rozwodowe transgraniczne, mediacje w transgranicznych sprawach spadkowych, mediacje cywilne i gospodarcze, mediacje szkolne i rówieśnicze.