.

KANCELARIA

Adwokat
Karolina Dominika Baniak

W 2012 roku zostałam wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Integracji Europejskiej, Podyplomowych Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego przy Uniwersytecie Warszawskim jak również Podyplomowych Studiów Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Uniwersytecie Warszawskim.

Adwokat Karolina Baniak jest mediatorem wpisanym na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego – Praga w Warszawie oraz mediatorem Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie. Ponadto Adwokat Karolina Baniak jest członkiem sieci FEMENTO (zarówno jako mediator i adwokat).
Sieć gromadzi mediatorów, notariuszy i prawników w celu wspierania współpracy w dziedzinie transgranicznych konfliktów spadkowych.

Kancelaria Adwokacka w Warszawie świadczy usługi z zakresu różnych dziedzin prawa. Prowadzi obsługę klientów zarówno polskich jak i zagranicznych w sprawach cywilnych, w tym rodzinnych i opiekuńczych oraz spadkowych, w sprawach z zakresu obrotu gospodarczego, spółek prawa handlowego, nabyciem nieruchomości, wynajmem nieruchomości. Kancelaria specjalizuje się w prawie rodzinnym transgranicznym.
Kancelaria stale współpracuje z notariuszami, adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi oraz doradcami prawnymi i księgowymi.

Ponadto Adwokat Karolina Baniak jest osobą prowadzącą szkolenia – na życzenie Klienta – z zakresu wybranych dziedzin prawa, przepisów i uregulowań prawnych.

Obsługa Klientów w kancelarii prowadzona jest w języku polskim i angielskim.